Hankekuvaus

Matka juurille Vakka-Suomi on matkailuun liittyvä kehittämis- ja verkostoitumishanke, jonka vetäjänä toimii Männäisten tori ry. Hankkeen tavoitteena on luoda juurimatkailuun perustuva toimijaverkosto Vakka-Suomeen.

Juurimatkailu yhdistää erilaisia palveluja, vierailukohteita ja mm. tarinoita. Vakka-Suomen kunnat toimijoineen saavat yhteisen nimittäjän, brändiaihion, jonka avulla markkinoida ja viestiä maaseudun rikkaasta kulttuuriperinnöstä tulevaisuudessa. On sanottu, että kulttuuriperinnön paras turva on sen kestävä käyttö.

Juurimatkailun tavoitteena on tuoda esiin kulttuuriperintöä laajasti. Olemassa olevien resurssien hyödyntäminen, lähimatkailun edistäminen, kestävien liikkumistapojen yhdistäminen (esim. pyöräreitit ja yhteiskuljetukset) ovat eräitä näkökulmia jotka tulevat esille Juurimatkailun tuotteistamisessa. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on kartoittaa potentiaalisten toimijoiden kiinnostusta. Kartoitettavana on myös se, mitä mahdollista lisäarvoa kukin toimija voisi itse verkostolle tuottaa. Olemassa olevien resurssien kokoamisen lisäksi pohditaan miten resursseja tulisi jatkojalostaa.

Aineistot kerätään yhteiskehittämällä Juurimatkailuverkostoa ja sen toimintamallia. Hankkeen tuloksena syntyy verkosto ja brändiaihio sekä tulevaisuuden toimintaa luotsaava toimintasuunnitelma, konsepti. Hankkeessa dokumentoidaan potentiaaliset toimijat Vakka-Suomen alueella ja kartoitetaan mitä resursseja heillä olisi antaa verkoston käyttöön ja miten he voisivat hyötyä itse verkostosta. Hankkeen tuotoksena syntyy myös toimintamalli ja toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma vastaa siihen miten juurimatkailua tuotteistetaan ja markkinoidaan tulevaisuudessa. Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan miten verkoston toiminta ja sen rahoitus jatkossa järjestetään.

Hankkeen toiminta kohdistuu V-S:n alueella toimiviin yhdistyksiin ja yrityksiin, sekä kuntiin. Hyötyjinä ovat myös alueen asukkaat, matkailijat, juuristaan kiinnostuneet suomalaiset ja ulkomaalaiset tiedonetsijät.

Lisätiedot: Ohjelma/RahastoManner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero: 207860
Aloituspäivämäärä: 01.09.2022
Loppumispäivämäärä: 31.03.2024
Onko kyseessä Leader-hanke? Kyllä
Toimenpide: Kehittämishanke
Alatoimenpide: 7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö
Toimenpiteen tyyppi: Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
Toimenpiteen tarkenne: Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen
Hankeluonne: Paikallinen/Alueellinen

Rahoittajat:

Jaa sisältö: